Rekisterin ylläpitäjä:

Kauppilan Autohajottamo Oy
Ilvesjoentie 425
61760 ILVESJOKI, JALASJÄRVI

Tietosuojavastaava:

Jari Kauppila
Ilvesjoentie 425
61760 ILVESJOKI, JALASJÄRVI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Kah@kah-trucks.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja voidaan käyttää tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen sekä verkkosivuilla tapahtuneeseen yhteydenottoon liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.
Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja: Nimi, asiakasnumero, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite.
Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tällä tavoin voimme kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti.

Tietolähteet:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään, erilaisista osoite- luottotieto- tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä palveluista.

Tietojen luovutus:

Rekisterinpitäjän sidosryhmille kuten varaosatoimittajille ja muille sopimuskumppaneille.
Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Pääsääntöisesti tietoja ei siirretä, mutta palveluun kytketyt sosiaalisen median painikkeet saattavat välittää palvelun käyttöä koskevia tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitseville palveluntarjoajille.

Käytämme sivustomme käytön seurantaan Google Analyticsiä, joka välittää tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta löytyy Googlen tietosuojasivulta. Käyttäjä voi halutessaan estää Google Analytics -seurannan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google on päivittänyt käyttöehdot vastaamaan Euroopan unionin tietosuoja-asetusta.

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:

Henkilötietoja käsitellään kirjanpito-ohjelmiston toimittajan omalla palvelimella, joka sijaitsee Suomessa. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja. Tietojen käsittelystä on tehty kirjallinen sopimus Visma-Fivaldi Oy:n kanssa.

Tietojen säilytysaika:

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisterin tiedotustavat:

Palvelusopimuksemme sisältää kohdan, jossa kerrotaan asiakassuhteen aikana kerättävien henkilötietojen lisäämisestä asiakasrekisteriimme.

Rekisterin suojaus:

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Pääsy rekisteriin:

Erja Piirto, sihteeri, erja@kah-trucks.fi
Juulia Mäkiviita, sihteeri, juulia@kah-trucks.fi

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa:

Henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tietojen luovutuspyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja tiedot lähetetään kirjallisesti, kun tietojen pyytäjä on tunnistettu / varmistettu.

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:

Kauppilan Autohajottamo Oy / Tietosuojavastaava Jari Kauppila tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaan pääkäyttäjille sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.